top of page

...לשעות האימונים גללו למטה

!התקשרו עכשיו לתאם אימון ניסיון בחינם

 לתאום אימון בחינם לבית-דגן

 03-9604360  התקשרו עכשיו

בית דגן

רח' מנחם בגין 40 בית דגן

 לתאום אימון בחינם לרמת שקמה

 03-6311410  התקשרו עכשיו

רמת גן

רח' שלם 32 רמת גן

 לתאום אימון ראשון בחינם לארנון

 052-2332764  התקשרו עכשיו

רמת גן

רח' עמק החולה 4 רמת גן
מתנ"ס בית דגן
מתנ"ס רמת שקמה
בה"ס ארנון
הורנשטיין יוגב מרפק 8.jpg

בית דגן

מעודכן לתאריך 1 ספטמבר 2020

גן, א',ב' חדשים יום ה' בשעה 17:00-17:45

ג'-ה' יום ב'  בשעות 17:00-17:45

ג'-ה' ימים ב' ו ה' בשעות 17:45-18:30

נוער בוגרים ימים ב' ו ה' בשעות 18:30-19:15

ותיקים ימים ב' ו ה' בשעות 19:15-20:15

ותיקים יום ה' בשעות 20:15-21:15

מבוגרים יום ב' בשעות 20:15-21:15

מתנ"ס בית דגן
מתנ"ס רמת שקמה
בה"ס ארנון
_edited.png

רמת שקמה

מעודכן לתאריך 1 ספטמבר 2020

קבוצה פרטית יום שלישי בשעות 16:30-17:15

גן, א', ב' יום שלישי בשעות 17:15-18:00

ילדים ונוער יום שלישי בשעות 18:00-18:45

קבוצה פרטית יום שלישי בשעות 18:45-19:45

קבוצה פרטית יום שלישי בשעה 19:45-20:45

מתנ"ס בית דגן
מתנ"ס רמת שקמה
בה"ס ארנון
הורנשטיין יוגב מרפק 8.jpg

ארנון

מעודכן לתאריך 1 ספטמבר 2020

גן, א', יום רביעי בשעות 17:00-17:45

ב'-ה' יום רביעי בשעות 17:45-18:30

נוער יום רביעי בשעות 18:30-19:15

קבוצה פרטית יום א' בשעה 17:00-17:45

קבוצה פרטית יום א' בשעות 17:45-18:30​

קבוצה פרטית יום א' בשעות 18:30-19:30

צור קשר

שלחו לנו הודעה עם כל שאלה או בקשה

bottom of page