הזמנת סמינרים ואימונים

אם אתה מאמן ורוצה להעשיר את החניכים בהגנה עצמית, הגנה מסכין, התמודדות מול שני תוקפים ועוד

סנסאי אורן עמבר מעביר סמינרים ומחנות אימונים 

חינוך וערכים דרך אומנויות הלחימה