top of page

שיווי משקל בחוג ג'ודו לילדים ברמת גן

מתגלגלים ונהנים בחוג ג'ודו לילדים ברמת גן

מהירות תגובה בחוג ג'ודו לילדים ברמת גן

מחזקים את שרירי היציבה בחוג ג'ודו לילדים ברמת גן

הגנה עצמית - איך עומדים  עמידת קרב

טקטיקה בחוג ג'ודו ברמת גן עם הקטנטנים

איך לא נפצעים כשנותנים אגרוף

מתאמנים ונהנים בחוג ג'ודו לילדים ברמת גן

חניך של סנסאי מדגים שכיבות שמיכה

הגנה עצמית - משחק זחילות באימון

שיווי משקל באימון הגנה עצמית לטפס על העץ בידיים צמודות

כח ושיווי משקל באימון הגנה עצמית לטפס על העץ בידיים פתוחות

שיווי משקל וכושר באימון הגנה עצמית לטפס על העץ לאורך

שיווי משקל וכושר באימון הגנה עצמית בתרגיל מסביב לעולם

ילד מדגים איך הוא יכול לזרוק מבוגר באימון הגנה עצמית

הגנה עצמית ילד מכיתה ה נגד ילד מכיתה ט

איגרוף בחוגי הלחימה של סנסאי אורן עמבר

?איך משתמשים בכח של היריב נגדו

איך מלמדים ילד ליפול נכון ולהגן על הראש

הבן של סנסאי מלמד איך ליפול נכון

הגנה עצמית - מה ההגנה הכי טובה

הגנה עצמית - איך עומדים  עמידת קרב

איך לא נפצעים כשנותנים אגרוף

bottom of page