top of page

שיווי משקל בחוג ג'ודו לילדים ברמת גן

מתגלגלים ונהנים בחוג ג'ודו לילדים ברמת גן

הגנה עצמית - איך עומדים  עמידת קרב

טקטיקה בחוג ג'ודו ברמת גן עם הקטנטנים

חניך של סנסאי מדגים שכיבות שמיכה

שיווי משקל באימון הגנה עצמית לטפס על העץ בידיים צמודות

שיווי משקל וכושר באימון הגנה עצמית לטפס על העץ לאורך

ילד מדגים איך הוא יכול לזרוק מבוגר באימון הגנה עצמית

?איך משתמשים בכח של היריב נגדו

איך מלמדים ילד ליפול נכון ולהגן על הראש

הגנה עצמית - איך עומדים  עמידת קרב

מהירות תגובה בחוג ג'ודו לילדים ברמת גן

מחזקים את שרירי היציבה בחוג ג'ודו לילדים ברמת גן

איך לא נפצעים כשנותנים אגרוף

מתאמנים ונהנים בחוג ג'ודו לילדים ברמת גן

הגנה עצמית - משחק זחילות באימון

כח ושיווי משקל באימון הגנה עצמית לטפס על העץ בידיים פתוחות

שיווי משקל וכושר באימון הגנה עצמית בתרגיל מסביב לעולם

הגנה עצמית ילד מכיתה ה נגד ילד מכיתה ט

איגרוף בחוגי הלחימה של סנסאי אורן עמבר

הבן של סנסאי מלמד איך ליפול נכון

הגנה עצמית - מה ההגנה הכי טובה

איך לא נפצעים כשנותנים אגרוף

bottom of page