top of page

ילד מדגים איך הוא יכול לזרוק מבוגר באימון הגנה עצמית

?איך מרימים יריב גדול יותר

ילד מכיתה ה' מדגים איך הוא יכול לזרוק ילד מכיתה ט' באימון הגנה עצמית

איגרוף בחוגי הלחימה של סנסאי אורן עמבר

הגנה עצמית - בעיטות באויר - חניכים של סנסאי אורן עמבר

bottom of page