top of page

קרב מגע והגנה עצמית למבוגרים בהמלצה של יוסי מלכה

 חוג ג'ודו לילדים ברמת גן - המלצות

המלצה לחוג ג'ודו לילדים ברמת גן - שרון רוזנצויג

המלצה לחוג ג'ודו לילדים ברמת גן - עדן גבאי

המלצה להגנה עצמית לנערים - איתי בן לולו

חוג הגנה עצמית רמת גן בהמלצה של קויפמן איה

המלצה לחוג ג'ודו לילדים ברמת גן - קובי רחמים

המלצה לחוג ג'ודו לילדים בבית דגן - דניאלה כהן

חוג הגנה עצמית ברמת גן לנערים בהמלצה של סמל עידן

לקבלת הקורס למניעת הצקות בחינם שלחו וואצאפ למספר: 052-2332764

חוג הגנה עצמית רמת גן בהמלצה של רונין יורי

bottom of page