top of page

הגנה עצמית 

הגנה עצמית

הגנה עצמית היא בעצם הגדרה למכלול פעולות שעלינו לנקוט

.על מנת לצפות ,למנוע ולהתמודד עם אלימות על כל גווניה

הדבר הראשון והחשוב ביותר בהגנה עצמית הוא לצפות מצבים בהם

.עלול להופיע הצורך להגנה עצמית ולהימנע מהם

.תמיד עדיף לא להיכנס למצבים שקשה לצאת מהם

 זיהוי מצבי הגנה עצמית

השלב הבא הוא לזהות את האלימות בניצניה על מנת לעצור אותה

.עוד לפני שהיא מסלימה והופכת לפיזית

הטכניקות של הגנה עצמית

הצורך ללמוד טכניקות פיזיות להגנה עצמית הינו בעל חשיבות

 - מרובה אך אינו עומד לבדו

אלא מצטרף למגוון פעולות שעלינו לנקוט לפני שלב ההגנה הפיזית

.שגורמות לעצירת האלימות מבלי שמישהו יפגע

יחד עם זאת, הרבה פעמים אין ביכולתנו לגרום למישהו להירגע או להפסיק לנהוג באלימות ולכן הכשרה פיזית מתאימה וידיעת מיומנויות של הגנה העצמית חשובים ביותר לשמור על בריאותנו

.ולעיתים אף על חיינו

השלב הראשון בהגנה עצמית

קיימים מספר שלבים מרגע תחילת ההתקפה המילולית ועד סיום

.ההגנה העצמית

השלב הראשון שבדרך כלל מתחיל מתקיפה מילולית הוא שלב שבו ניתן לנסות להשפיע על התוקף על ידי שמירה על קור רוח וניסיונות

.הרגעה מילוליים שנועדו להוריד את רף האלימות

השלב השני בהגנה עצמית

במידה והתוקף ממשיך לתקוף ומגיע לשלב השני של אלימות פיזית על המותקף לשנות את הלך הרוח שלו ממרגיע ומתנצל לתוקפני

.ואלים

דבר הדומה ל"הפעלת מתג" שהופכת את הנתקף לאדם חסר פחד שמגן על חייו עם ייצר הישרדותי חסר מעצורים שמזרים את האדרנלין בגוף ומעניק לו חלון הזדמנויות לפעול עם כוחות כמעט על

.אנושיים

לעיתים עצם פעולת "הפעלת המתג" היא בעצם ההגנה העצמית

.שלה אנו זקוקים על מנת להביס את האויב

השלב השלישי בהגנה עצמית

במידה והתוקף ממשיך בתקיפה נעבור לשלב הבא ונצרף להלך הרוח

.החדש את המיומנויות הפיזיות שחשוב מאוד שנרכוש

.ממדריך מוסמך בעל ידע נרחב בהגנה עצמית

להירשם לקורס הגנה עצמית ולהתאמן על הטקטיקות השונות היא בהחלט הדרך הטובה ביותר והעדיפה בהתמודדות עם מצבים

.מסוכנים

במידה ואין באפשרותך להשתתף פיזית בקורס ניתן לצפות בסרטוני וידאו על הגנה עצמית ולהתאמן בבית עם מכרים נוספים שתוכלו

.לגייס לעניין

אם קראת עד כאן כנראה שממש מענין אותך להגן על עצמך או על הקרובים אליך אם ברצונך לקרוא עוד בנושא איזה שיטת לחימה הכי יעילה בהגנה עצמית ניתן ללחוץ על הלינק כאן.

bottom of page