top of page

? מה זה ג'ו-ג'יטסו

:פרוש השם ג'ו ג'יטסו מתחלק לשתי מילים

(ג'ו - עדין / רך / גמיש (ביפנית

 (ג'יטסו אומנות / מיומנות (ביפנית

:היטיב לפרש את השם "ג'וּ" (גמיש, רך, עדין) גִ'יגָרוֹ קָנוֹ מייסד הג'וּדוֹ שאמר

...?מה באמת פירוש גמישות או היענות כזו"

.נניח שכוחו של העומד מולי הוא של 10 יחידות, שעה שכוחי, הנחות משלו, מיוצג ע"י 7 יחידות

.אם הוא ידחוף אותי בכל כוחו, לבטח ידחוף אותי לאחור או יטיל אותי לקרקע, גם אתנגד בכל כוחי

,אך, אם במקום להתנגד לו, איענה לו – בכך שאסיג את גופי בדיוק כמידת דחיפתו

.תוך שאני שומר על יציבותי – אז הוא יטה קדימה ויאבד את יציבותו

,במצב חדש זה הוא עשוי להיחלש כל-כך, לא מבחינת כוחו הגופני אלא בשל מצבו הלא-נוח

.עד שכוחו הממשי באותו רגע יהיה שקול ל-3 יחידות בלבד

.אני לעומת זאת, ששמרתי על יציבותי, שומר על מלוא כוחי המיוצג ע"י 7 יחידות

,כאן אני לרגע במצב עדיף ויכול להביס את יריבי כשאני משתמש רק במחצית כוחי

.כלומר ב3.5 יחידות מתוך ה-7, לעומת 3 היחידות שלו

.כך נותרה מחצית כוחי לשימושים אחרים

.אילו היה לי כוח עדיף, הייתי כמובן יכול לדחוף אותו אחורנית

,אך גם אילו רציתי, והיה לי הכוח לכך, עדיין היה זה יעיל יותר עבורי להיענות לו תחילה

".כי בכך אשמור על האנרגיה שלי, תוך שאני מתיש את יריבי

bottom of page