top of page

?איך משתמשים בכח של היריב נגדו

איך מלמדים ילד ליפול נכון ולהגן על הראש

הגנה עצמית - איך עומדים  עמידת קרב

חניכים של סנסאי מדגימים גילגולים באויר

חניך של סנסאי מדגים שכיבות שמיכה

שיווי משקל באימון הגנה עצמית לטפס על העץ בידיים צמודות

שיווי משקל וכושר באימון הגנה עצמית לטפס על העץ לאורך

ילד מדגים איך הוא יכול לזרוק מבוגר באימון הגנה עצמית

הבן של סנסאי מלמד איך ליפול נכון

הגנה עצמית - מה ההגנה הכי טובה

איך לא נפצעים כשנותנים אגרוף

חניכים של סנסאי מדגימים בעיטות באויר

הגנה עצמית - משחק זחילות באימון

כח ושיווי משקל באימון הגנה עצמית לטפס על העץ בידיים פתוחות

שיווי משקל וכושר באימון הגנה עצמית בתרגיל מסביב לעולם

הגנה עצמית ילד מכיתה ה נגד ילד מכיתה ט

איגרוף בחוגי הלחימה של סנסאי אורן עמבר

bottom of page